Postępująca od wielu lat degradacja środowiska. Coraz bardziej kiepskie powietrze, nie tylko w dużych miastach, ale i wielu kurortach, uzdrowiskach, klasyfikują Polskę, jako jeden z najbardziej zanieczyszczonych pod tym względem krajów Europy. Polskie miasta o prymat w tej kategorii walczą z miastami bułgarskimi.

Dlatego też rządzący, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym, musieli poczynić odpowiednie kroki, zmierzające do ograniczenia zanieczyszczonego powietrza. W tym celu przygotowano ustawę antysmogową, a władze lokalne postawiły na dość precyzyjne uchwały, które mają wpłynąć na poprawę sytuacji.

Wśród wielu zmian, eliminuje się np. grupę paliw grzewczych, zastępując je innymi, ekologicznymi. Co ważniejsze, zmiany dotykają urządzeń grzewczych, w tym tradycyjnych kominków. Wielu może się wydawać, że rozpalanie kominka, grzanie nim jest nieinwazyjne, nie wpływa na jakość powietrza. Jednak badania, a także decyzje dotyczące uchwał na poziomie samorządów twierdzą co innego. Czym zatem jest polska ustawa antysmogowa? Czym nie palić w kominkach, piecach? Jak z zanieczyszczonym powietrzem radzą sobie władze lokalne? Dlaczego warto postawić na kominek elektryczny, który jest znakomitą opcją proekologiczną?

Ustawa antysmogowa w Polsce
Pogarszający się stan powietrza spowodował, że w 2015 wprowadzona została ustawa antysmogowa. Sama w sobie jednak nie okazała się być zbiorem nakazów i zakazów. To bardziej narzędzie dla samorządów, władz lokalnych różnego szczebla, które w oparciu o nią mogą wprowadzać własne uchwały. Dzięki temu każda władza może dostosować przepisy do sytuacji występującej na jej terenie. Natomiast należy podkreślić, że ustawa pozwoliła wyeliminować najgorszej jakości paliwa grzewcza, takie jak choćby muł węglowy. Opierając się o ustawę antysmogową, w Krakowie dość szybko zakazano palenia węglem. W grodzie Kraka wprowadzono również nakaz wymiany starych pieców, kotłów, na te spełniające wysokie normy ekologiczne.

Zasadniczo, podstawy owej ustawy wskazują wyraźną drogę, czym można palić w kotłach, kominkach, a jakich paliw, urządzeń unikać, żeby zadbać o poprawę jakości powietrza.
Zaleca się korzystanie jedynie z grubego węgla kamiennego, najlepszej jakości. Znakomicie sprawdza się również brykiet ze słomy, drewno nieimpregnowane, a także biopaliwa dobrej jakości. Odchodzi się od możliwości palenia mułem węglowym, węglem brunatnym, drewnem niesezonowanym. Również zwraca się uwagę na fakt, aby odchodzić od palenia papierem kolorowym, który nie powinien być używany nawet jako podpałka.

Jak dokładnie ustawa antysmogowa zostaje wykorzystana na szczeblu lokalnym? Co robią władze poszczególnych regionów, miast, aby na swoim terenie niwelować wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza?

Uchwały antysmogowe na poziomie lokalnym
Pionierem walki ze smogiem, kiepską jakością powietrza jest bez wątpienia Kraków, a także władze województwa małopolskiego. To tam niestety mamy do czynienia z najgorszej jakości powietrzem, co ma negatywne skutki. Inne regiony, inne miasta, również zauważają problem, wprowadzając nowe uchwały, dążąc do restrukturyzacji istniejącej struktury używania urządzeń grzewczych, wykorzystywania określonych paliw do ogrzewania.

Małopolska:
Małopolska, a w szczególności Kraków od lat walczy z wysokim poziomem smogu. To miasto, które jest w czołówce europejskiej gdy mowa o kiepskiej jakości powietrza. Wystarczy cofnąć się o ponad rok, a dokładniej do 1 września 2019 roku. To właśnie wtedy zakazano spalać w piecach, kotłach i kominkach paliwa stałe, takie jak drewno czy węgiel. Dopuszcza się korzystanie jedynie z paliw gazowych. W tym roku, a dokładnie 1 października, na terenie województwa małopolskiego wprowadzono program smogowy. Mowa w nim między innymi o zakazie palenia w kominkach w poszczególne dni. Kiedy w określonym dniu średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego przekraczać będzie 50 mikrogramów na metr sześcienny, nie będzie można rozpalić w kominku. Mając w pamięci poprzednie lata, można mieć pewność, że rozpalanie kominków będzie świętem. Dni, w których przepisy będą na to zezwalały, raczej nie będzie zbyt wiele. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacji gdy kominek okazuje się być głównym źródłem ciepła, zakaz ten nie obowiązuje.

Dodatkowo Małopolska wprowadza dość wyśrubowane normy odnośnie źródeł grzewczych. Wszystkie pozaklasowe kotły grzewcze muszą zostać do końca 2022 roku wyłączone z użytkowania.

Pomorskie:
Sejmik województwa pomorskiego przyjął niedawno uchwałę, która zakazuje palić w kominkach, z pewnymi wyjątkami. Do palenia można używać w nich określonych paliw. Mowa o lekkim oleju opałowym lub gazie. Kiedy kominek nie jest jedynym źródłem ogrzewania, można do jego rozpalania używać specjalnego drewna. Zaleca się również korzystać z kominka okazjonalnie.

Dolnośląskie:
Uchwała antysmogowa, przygotowana z myślą o Wrocławiu zezwala na korzystanie z kominków, aczkolwiek tylko takich, które spełniają wyśrubowane normy emisyjne. Dlatego osoby, mające kominki starsze, choćby kilkuletnie, mogą mieć problem z ich wykorzystaniem.

Mazowieckie:
Podobnie jak w Małopolskim, również tutaj, w dni kiedy średniodobowe normy stężenia pyłu zawieszonego przekraczają 50 mikrogramów na metr sześcienny, tradycyjne kominki nie mogą być użytkowane. Dodatkowo od 1 stycznia 2023 będzie zakazane używanie kominków, które nie spełniają norm emisyjnych ekoprojektu.

Niektóre z województw ustaliły jedyne terminy graniczne, w których należy rozpocząć wykorzystywanie kominków spełniających normy emisyjne ekoprojektu. Przykładowo w łódzkim jest to data 1 stycznia 2022. Tutaj dodatkowo od 2025 roku wszystkie kominki muszą posiadać specjalne urządzenia filtrujące. W lubuskim część gmin wprowadza nakaz od 1 stycznia 2023, inne zaś od 1 stycznia 2027. Wielkopolska wyznaczyła ostateczny termin przejścia na kominki spełniające normy emisyjne ekoprojektu na 1 stycznia 2026 roku.

Tytułem wyjaśnienia czym jest Ekoprojekt. Określa on normy efektywności i emisji na konkretne wartości. Zatem efektywność grzewcza 80%, emisja pyłów 40 mg/Nm3, emisja zanieczyszczeń organicznych poniżej 120 mg/Nm3, tlenku węgla mniej niż 1500 mg/Nm3, tlenku azotu mniej niż 300 mg/Nm3

Czy palenie w kominkach jest nieekologiczne?
Wszelkie zakazy palenia w kominkach wywołują wśród ich właścicieli frustrację czy też zdziwienie. Czy rzeczywiście mały kominek może być źródłem ogromnych zanieczyszczeń? Co prawda urządzenia te, na pewno trują mniej niż piece, kotły grzewcze. Jednak tak naprawdę rozchodzi się o coś innego. Każdy kominek wytwarza określoną ilość pyłów, które dodatkowo zanieczyszczają środowisko. Gdy normy są przekroczone, to każdy z tych małych kominków skutecznie dokłada cegiełkę do kiepskiej jakości powietrza. Warto przytoczyć tutaj również informacje dotyczące tego, co zawiera w sobie dym z drewna. Mamy masę związków chemicznych, rakotwórcze tlenki azotu, czy też lotne związki organiczne, tlenki siarki, furany czy dioksyny.

Ekologiczny kominek elektryczny
Liczne przeciwwskazania dotyczące korzystania z kominków tradycyjnych sprawiają, że należy poszukać skutecznej alternatywy. Tutaj z pomocą przychodzą kominki elektryczne. Dlaczego właśnie one?

Chcąc mieć kominek, który będzie w stu procentach ekologicznych, a na jego użytkowanie nie będą miały wpływu zapisy prawne, to tylko urządzenie elektryczne sprawdzi się w stu procentach. Nie ma znaczenia, jakie przepisy będą wymyślały władze centralne, nie jest istotne, ile uchwał antysmogowych wprowadzą władze lokalne. Kominek elektryczny daje gwarancję proekologicznego postępowania. Nie potrzebuje żadnych paliw, drewna, wystarczy podłączyć do prądu i cieszyć się jego możliwościami.

Kominek elektryczny jest znakomitym pomysłem dla osób, które mają już tradycyjne kominki. Dokładnie mowa o tutaj o normach związanych z ekoprojektem. Masę osób czeka wymiana kominków, tak żeby można było w nich bez problemów palić. Jednak często zakup nowego kominka tradycyjnego, spełniającego wyśrubowane normy emisyjne, może być ponad możliwości finansowe. Kominki elektryczne stają się zatem idealnym zamiennikiem. Nie kosztują zbyt dużo, a doskonale zastąpią tradycyjne urządzenie.

Skomplikowany system zabudowy, montażu tradycyjnego kominka, a z drugiej strony bezproblemowe, szybkie instalowanie kominków elektrycznych. Dlatego zastanawiając się nad wymianą, w związku z zaostrzonymi przepisami antysmogowymi, warto postawić na urządzenie elektryczne. Wystarczy dopasować sobie model, odpowiednią zabudowę i podłączyć do prądu.

W dobie coraz większej świadomości proekologicznej. W sytuacji, kiedy przepisy stają się coraz cięższe dla trucicieli powietrza, warto pomyśleć nad skutecznymi alternatywami. Wyśrubowane normy co do użytkowania tradycyjnych kominków sprawiają, że lepiej postawić na kominek elektryczny. Doznania identyczne, a ile korzyści dla środowiska, w którym się żyje.